Προσφερόμενα Μαθήματα ανά Εξάμηνο


Χειμερινό Εξάμηνο

ΠΜΣ 503: Επιστημονικοί Υπολογισμοί (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 504: Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 505: Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 506: Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 507: Υπολογιστική Γλωσσολογία (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 508: Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 509: Τεχνολογία Γνώσεων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 513: Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 515: Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 517: Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 518: Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 522: Δίκτυα Επικοινωνιών (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 524: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 526: Επικοινωνίες Κινητών (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 528: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 529: Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 530: Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 531: Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 534: Τεχνολογίες Φωνής (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 540: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 541: Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (3 δ.μ.)- εναλλάξ με το ΠΜΣ 513
ΠΜΣ 549: Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 550: Ασύρματες Επικοινωνίες (2 δ.μ.)
ΠΜΣ 552: Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα - Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση (2 δ.μ.)
ΠΜΣ 553: Οπτική Επεξεργασία Σήματος (2 δ.μ.)
ΠΜΣ 556: Ειδικά Θέματα
Ασύρματες και Κινητές Επικοινωνίες 3ης Γενιάς και Τεχνο-Οικονομική Αποτίμησή τους (3 δ.μ.) - 2001
ΠΜΣ 557: Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 563: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 564: Κρυπτογραφία (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 565: Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 567: Άμεσοι Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)

Εαρινό Εξάμηνο

ΠΜΣ 510: Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 511: Εφαρμογές Διαδικτύου (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 514: Προσομοίωση (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 516: Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 519: Κατανεμημένα Συστήματα (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 520: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 521: Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 523: Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 525: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 527: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 532: Αναγνώριση Προτύπων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 533: Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 535: Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 536: Συμπίεση Δεδομένων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 537: Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 538: Διοίκηση Επιχειρήσεων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 539: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 542: Εκπαίδευση από Απόσταση (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 546: Υπολογιστική Άλγεβρα (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 547: Θεμελίωση Βάσεων Δεδομένων (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 551: Δορυφορικές Επικοινωνίες (2 δ.μ.)
ΠΜΣ 554: Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 555: Σχεδίαση Μικτών Αναλογικών-Ψηφιακών Κυκλωμάτων VLSI (3 δ.μ.)
ΠΜΣ 556: Ειδικά Θέματα
       Γεωμετρική Σχεδίαση(3 δ.μ.) - 2006
ΠΜΣ 558: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 559: Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 560: Υπολογιστική Γεωμετρία (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 561: Παράλληλοι Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 562: Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 566: Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 568: Αλγοριθμική Θεωρία Γράφων (4 δ.μ.)
ΠΜΣ 569: Γραμμικός και μη Γραμμικός Προγραμματισμός (4 δ.μ.)


 This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA