Βασικά Μαθήματα ανά Κατεύθυνση


Κατεύθυνση 1: Υπολογιστική Επιστήμη

ΠΜΣ 503: Επιστημονικοί Υπολογισμοί (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 505: Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 506: Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 557: Αλγόριθμοι (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 558: Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 559: Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 560: Υπολογιστική Γεωμετρία (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 561: Παράλληλοι Αλγόριθμοι (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 562: Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 563: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 564: Κρυπτογραφία (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 565: Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι (4 δ.μ.) - Χειμερινό

Κατεύθυνση 2: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΜΣ 505: Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 508: Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 509: Τεχνολογία Γνώσεων (3 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 510: Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 511: Εφαρμογές Διαδικτύου (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 513: Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 514: Προσομοίωση (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 515: Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 541: Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (4 δ.μ.) - Χειμερινό

Κατεύθυνση 3: Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΜΣ 504: Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 515: Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 516: Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 517: Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών (3 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 518: Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 519: Κατανεμημένα Συστήματα (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 520: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 521: Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού (3 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 522: Δίκτυα Επικοινωνιών (4 δ.μ.) - Χειμερινό

Κατεύθυνση 4: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΠΜΣ 522: Δίκτυα Επικοινωνιών (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 523: Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 524: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 525: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 526: Επικοινωνίες Κινητών (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 527: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 528: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 529: Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων (3 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 536: Συμπίεση Δεδομένων (3 δ.μ.) - Εαρινό

Κατεύθυνση 5: Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα

ΠΜΣ 512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 530: Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 531: Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (3 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 532: Αναγνώριση Προτύπων (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 533: Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 534: Τεχνολογίες Φωνής (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 535: Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 536: Συμπίεση Δεδομένων (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 537: Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων (3 δ.μ.) - Εαρινό

Κατεύθυνση 6: Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΠΜΣ 510: Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 511: Εφαρμογές Διαδικτύου (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 513: Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 514: Προσομοίωση (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 520: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 522: Δίκτυα Επικοινωνιών (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 526: Επικοινωνίες Κινητών (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 527: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών (4 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 534: Τεχνολογίες Φωνής (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 536: Συμπίεση Δεδομένων (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 538: Διοίκηση Επιχειρήσεων (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 539: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (3 δ.μ.) - Εαρινό
ΠΜΣ 540: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού (3 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 541: Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (4 δ.μ.) - Χειμερινό
ΠΜΣ 542: Εκπαίδευση από Απόσταση (3 δ.μ.) - Εαρινό