Επισκέψεις στο Σύμβουλο Καθηγητή

Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να επισκεφθούν οπωσδήποτε τον σύμβουλο καθηγητή της κατεύθυνσής τους μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στους παρακάτω πίνακες για να καταρτίσουν ή ενημερώσουν το συνολικό πρόγραμμα σπουδών τους και να συζητήσουν όποιον άλλον προβληματισμό τους.

Η επίσκεψη στον σύμβουλο καθηγητή στην διάρκεια κάθε εξαμήνου είναι υποχρεωτική και αποτελεί δήλωση μαθημάτων, βάση της οποίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στην αντίστοιχη εξέταση του μαθήματος.

Οι ώρες και μέρες διαθεσιμότητας των συμβούλων δίνονται στους παρακάτω πίνακες. Αν όλες οι προσφερόμενες ώρες είναι αδύνατες για κάποιον, ας επικοινωνήσει με τον σύμβουλο της κατεύθυνσής του για να κανονίσει συγκεκριμένη συνάντηση.

1η κατεύθυνση 2η κατεύθυνση 3η κατεύθυνση 4η κατεύθυνση 5η κατεύθυνση 6η κατεύθυνση
Καθ. Βασίλης Ζησιμόπουλος Επικ. Καθ. Γιάννης Κοτρώνης Καθ. Αλέξης Δελής Καθ. Δημήτρης Συβρίδης Αναπλ. Καθ. Μανώλης Σαγκριώτης Επικ. Καθ. Αφροδίτη Τσαλγατίδου
22/12: 12:00-13:00
22/12: 15:00-16:00
12/01: 12:00-13:00
12/01: 15:00-16:00
14/01: 13:00-15:15
22/12: 11:00-13:00
23/12: 11:00-13:00
11/01: 15:00-17:00
12/01: 11:00-13:00
13/01: 11:00-13:00
22/12: 19:00-21:00
11/01: 11:00-12:30
14/01: 17:00-18:30
15/01: 10:30-11:30
22/12: 18:30-19:30
11/01: 17:00-18:00
12/01: 10:00-11:00
20/01: 16:00-18:00