Παροχή έργου και Διαχείριση αναγκών Τμήματος Νέο

Παρόλο που το σύστημα προσφοράς έργου από τους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει αποδώσει σημαντικά μέχρι σήμερα, παρατηρούνται ορισμένες δυσλειτουργίες ως προς τον προγραμματισμό του προσφερομένου έργου. Επίσης λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται κάθε έτος καθώς και του νέου σχεδιασμού λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προκύπτουν αυξημένες καθώς και νέες ανάγκες προσφοράς έργου. Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω θέματα η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών όρισε μια Επιτροπή που αποτελείται από τους κυρίους Γ. Στεφάνου, Α. Πασχάλη και Ε. Φλωριά για να διεξάγουν μια συστηματική καταγραφή των αναγκών του Τμήματος και να υποβάλουν μια πρόταση διαχείρισης τους.
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι:

Η έκθεση με τίτλο Ανάλυση & Πρόταση Διαχείρισης Αναγκών Τμήματος σε Συνδυασμό με την Παροχή Έργου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών αποτελεί την πρώτη προσέγγιση του θέματος και θα βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση και αναδιαμόρφωση μέχρι την τελική της μορφή που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πλήρη μελέτη στο θέμα της προσφοράς έργου στο Τμήμα μας καθώς και να δώσει βιώσιμες και εφαρμόσιμες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να διαβάσετε μερικά από τα αρχεία στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την διεύθυνση: Εικόνα Acrobat Reader. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA