Πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία Νέο

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας στο Πρυτανικό Συμβούλιο, γίνεται κατανομή 82.000 ωρών για την απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών με αντιμισθία βάση των:

Οι ώρες κατανέμονται με το εξής σκεπτικό:

Αντικείμενο απασχόλησης των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αποκλειστικά οι παρακάτω εργασίες:

Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ανά μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται σε μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως για την εποπτεία εξετάσεων και την διόρθωση ασκήσεων. Σε καμία περίπτωση η εβδομαδιαία απασχόληση για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή δεν πρέπει να ξεπερνά τις 16 ώρες. Τα Τμήματα στην συνέχεια είναι επιφορτισμένα να κάνουν εσωτερική κατανομή των ωρών που τους αναλογούν, με αντίστοιχη απόφαση Τμήματος, αναλυτικά σε κάθε ένα από τους υπό πρόσληψη ωρομίσθιους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους πρέπει να δίνεται βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος ή του Διευθυντή του Τομέα ή του Υπευθύνου Καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις ώρες απασχόλησης εκάστου μεταπτυχιακού φοιτητή ανά μήνα σύμφωνα με τους παραπάνω περιορισμούς.

Η εσωτερική κατανομή των ωρών που αντιστοιχούν στο Τμήμα μας γίνεται από τους αντίστοιχους Τομείς και επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Δηλαδή οι Τομείς είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των ωρών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος μας.
Για την πληρωμή των μεταπτυχιακών φοιτητών απαιτείται να συμπληρωθούν και να προσκομιστούν από κάθε ένα φοιτητή τα εξής δικαιολογητικά - έγγραφα (ανάλογα με την περίπτωση):

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος τα παρακάτω έγγραφα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή:

Σημείωση: Για να μπορέσετε να διαβάσετε μερικά από τα αρχεία στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Acrobat Reader. Εάν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από την διεύθυνση: Εικόνα Acrobat Reader. This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA