Αντιστοιχίες Μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος μπορούν να παίρνουν μαθήματα του νέου προγράμματος και να τα αντιστοιχούν στα παλαιά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. (Ο πίνακας μπορεί να επαυξάνεται κατά περιόδους με αντιστοιχίσεις που η επιτροπή κρίνει ως κατάλληλες.) Οι δηλώσεις των επιθυμουμένων αντιστοιχιών θα γίνονται στη γραμματεία με συμπλήρωση της έντυπης αίτησης που υπάρχει για το σκοπό αυτό στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Νέο Μάθημα Παλαιό Μάθημα
501: Παράλληλοι Υπολογισμοί 500: Παράλληλοι Αλγόριθμοι
502: Υπολογιστικά Μαθηματικά 502: Υπολογιστικά Μαθηματικά
503: Επιστημονικοί Υπολογισμοί 503: Επιστημονικοί Υπολογισμοί
504: Τεχνολογία Παράλληλων Υπολογιστικών Συστημάτων 514: Παράλληλες Αρχιτεκτονικές
505: Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα 503: Γραφική με Υπολογιστή - Fractals
506: Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 504: Υπολογιστική Γεωμετρία
507: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Επιστήμες 504: Υπολογιστική Γεωμετρία
508: Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη 513: Τεχνητή Νοημοσύνη
509: Τεχνολογία Γνώσεων 508: Έμπειρα Συστήματα
510: Θέματα Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 507: Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
511: Εφαρμογές Διαδικτύου 510: Τεχνολογία Πολυμέσων
  512: Τεχνολογία Λογισμικού
512: Συστήματα Πολυμέσων και Υπερμέσων 510: Τεχνολογία Πολυμέσων
513: Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου 512: Τεχνολογία Λογισμικού
514: Προσομοίωση 511: Απόδοση Συστημάτων - Προσομοίωση
515: Θέματα Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων 507: Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
516: Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 523: Σχεδιασμός VLSI
518: Προηγμένα Λειτουργικά Συστήματα 509: Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
519: Κατανεμημένα Συστήματα 509: Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα
520: Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων* 516: Κωδικοποίηση
521: Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού* 505: Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού
  512: Τεχνολογία Λογισμικού
  530: Αλγόριθμοι Πραγματικού Χρόνου και Εφαρμογές
522: Δίκτυα Επικοινωνιών 517: Δίκτυα Υπολογιστών
523: Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες 518: Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
524: Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 520: Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές Δικτύων
525: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων 519: Θεωρία και Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων
526: Επικοινωνίες Κινητών 521: Κινητά και Ασύρματα Συστήματα
527: Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών 522: Οπτικές Επικοινωνίες - Διατάξεις, Συστ. και Δίκτυα
528: Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων 516: Κωδικοποίηση
530: Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος 526: Ψηφιακή Επεξεργασία Μονοδιάστατων Σημάτων
531: Ψηφιακές Επικοινωνίες για Δίκτυα Ευρείας Ζώνης* 518: Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
  531: Νευρωνικά Δίκτυα και Οπτικοί Υπολογιστές
532: Αναγνώριση Προτύπων 529: Επεξεργασία Ιατρική Εικόνας
533: Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση 525: Τεχνητή Όραση
534: Τεχνολογίες Φωνής 524: Ρομποτική
535: Προσαρμοστικά Συστήματα για Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 527: Προσαρμοστικά Συστήματα
536: Συμπίεση Δεδομένων 515: Θεωρία Πληροφοριών και Συμπίεση Δεδομένων
537: Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων 528: Προγραμματιζόμενοι Επεξεργαστές Σήματος
540: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού* 506: Επεξεργασία Εικόνας
  510: Τεχνολογία Πολυμέσων
  512: Τεχνολογία Λογισμικού
  513: Τεχνητή Νοημοσύνη
  527: Προσαρμοστικά Συστήματα
  530: Αλγόριθμοι Πραγματικού Χρόνου και Εφαρμογές
  531: Νευρωνικά Δίκτυα και Οπτικοί Υπολογιστές
541: Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 512: Τεχνολογία Λογισμικού
542: Εκπαίδευση από Απόσταση* 506: Επεξεργασία Εικόνας
  510: Τεχνολογία Πολυμέσων
  512: Τεχνολογία Λογισμικού
  513: Τεχνητή Νοημοσύνη
  527: Προσαρμοστικά Συστήματα
  530: Αλγόριθμοι Πραγματικού Χρόνου και Εφαρμογές
  531: Νευρωνικά Δίκτυα και Οπτικοί Υπολογιστές
543: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 501: Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
550: Ασύρματες Επικοινωνίες* 521: Κινητά και Ασύρματα Συστήματα
551: Δορυφορικές Επικοινωνίες* 506: Επεξεργασία Εικόνας
  521: Κινητά και Ασύρματα Συστήματα
  530: Αλγόριθμοι Πραγματικού Χρόνου και Εφαρμογές
552: Τηλεπικοινων. Δίκτυα: Μετάδοση, Μεταγωγή, Πρόσβαση* 518: Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
  531: Νευρωνικά Δίκτυα και Οπτικοί Υπολογιστές
553: Οπτική Επεξεργασία Σήματος 531: Νευρωνικά Δίκτυα και Οπτικοί Υπολογιστές
554: Συστήματα Πραγματικού Χρόνου 530: Αλγόριθμοι Πραγματικού Χρόνου και Εφαρμογές
556: Ειδικά Θέματα - Σημασιολογία Γλωσσών Προγραμματισμού 505: Θεωρία Γλωσσών Προγραμματισμού

* Προσοχή: Τα νέα μαθήματα που σημειώνονται με πλάγια γράμματα και αστερίσκο μπορούν να αντιστοιχηθούν με κάποιο από τα αναφερόμενα παλαιά μαθήματα μόνο εφ' όσον αυτό χρησιμοποιηθεί ως επιλογή στο παλαιό πρόγραμμα.

Αν κάποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει κάποια αντιστοίχιση που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, μπορεί να υποβάλει ενυπόγραφη αίτηση στην Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (στον Καθ. Γιάννη Ιωαννίδη, γραφείο Α24), η οποία και θα την εξετάσει και θα αποφανθεί περί αυτής. Η αίτηση πρέπει να πληροί τα εξής: This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA