Κατάθεση Διπλωματικών Περιόδου Σεπτεμβρίου

Η προθεσμία κατάθεσης των διπλωματικών εργασιών είναι η 30/11 προκειμένου να υπολογισθεί ο βαθμός στην περίοδο Σεπτεμβρίου.