Ορκωμοσία αποφοίτων των ΠΜΣ και υποψήφιων διδακτόρων

Η ορκωμοσία των αποφοίτων των ΠΜΣ του τμήματος και των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010 στις 11:00 π.μ στην Αίθουσα Τελετών στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ορκωμοσία αποτελεί η έγκαιρη συνεννόηση με τη Γραμματεία.