Υποβολή Αίτησης Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές του καλούνται να υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας μέχρι τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010.
Μέσα στην προθεσμία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με την βιβλιοθήκη, όπως επίσης και η καταβολή των διδάκτρων ή η προσφορά έργου, διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην ορκωμοσία.