Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Ο Nέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής είναι έτοιμος και τίθεται σε ισχύ από το τρέχον εξάμηνο (2010-2011).