Εισαγόμενοι Οκτωβρίου 2008

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγχαίρει τους κάτωθι οι οποίοι επελέγησαν για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.

Όσοι έχουν ελλειπές υπόβαθρο σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, θα ενημερωθούν με ιδιαίτερο ηλεκτρονικό μήνυμα για τα προπτυχιακά μαθήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προγραμματίζονται για να αρχίσουν την 1η Οκτωβρίου 2008, ενώ οι εγγραφές των επιλεχθέντων θα πραγματοποιηθούν περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, οπότε και θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη γραμματεία του Τμήματος. Η επακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η επιλογή νέων μεταπτυχιακών που θα αρχίσουν τη φοίτησή τους τον Οκτώβριο του 2009 θα γίνει στις αρχές της επόμενης άνοιξης (κατά τον Μάρτιο 2009). Οι αντίστοιχες ανακοινώσεις θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατάλογος επιτυχόντων στην 1η κατεύθυνση

Κατάλογος επιτυχόντων στην 2η κατεύθυνση

Κατάλογος επιτυχόντων στην 3η κατεύθυνση

Κατάλογος επιτυχόντων στην 4η κατεύθυνση

Κατάλογος επιτυχόντων στην 5η κατεύθυνση

Κατάλογος επιτυχόντων στην 6η κατεύθυνση This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA