Εισαγόμενοι Οκτωβρίου 2003

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγχαίρει τους κάτωθι οι οποίοι επελέγησαν για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών που προσφέρει. Επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι ελήφθησαν 340 αιτήσεις από τις οποίες 63 έγιναν δεκτές στις κατευθύνσεις 1-5, 23 έγιναν δεκτές στην κατεύθυνση 6, και 40 έγιναν δεκτές στο ειδικό πρόγραμμα για άτομα με ελλειπές προπτυχιακό υπόβαθρο στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες (στα πλαίσια έργου του ΕΠΕΑΕΚ). Όλοι οι επιτυχόντες της τελευταίας κατηγορίας είναι υπόχρεοι παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης σε έναν προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων. Ανάλογης υποχρέωσης, για όλο ή τμήμα του κύκλου των προπτυχιακών μαθημάτων, είναι και μερικοί από τους επιτυχόντες των δύο άλλων κατηγοριών. Οι λεπτομέρειες θα καθορίζονται ατομικά στο επίσημο γράμμα που θα λάβουν σύντομα.
Τα μαθήματα του Μεταπυχιακού Προγράμματος Σπουδών αρχίζουν την 6η Οκτωβρίου 2003, ενώ οι εγγραφές των επιλεχθέντων θα πραγματοποιηθούν προς τις αρχές Νοεμβρίου, οπότε και θα πρέπει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη γραμματεία του Τμήματος. Η επακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.
Η επιλογή νέων μεταπτυχιακών που θα αρχίσουν τη φοίτησή τους τον Οκτώβριο του 2004 θα γίνει στις αρχές της επόμενης άνοιξης (κατά τον Μάρτιο). Οι αντίστοιχες ανακοινώσεις θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Κατάλογος επιτυχόντων στην 1η κατεύθυνση

Στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ

Κατάλογος επιτυχόντων στην 2η κατεύθυνση

Στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ

Κατάλογος επιτυχόντων στην 3η κατεύθυνση

Στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ

Κατάλογος επιτυχόντων στην 4η κατεύθυνση

Στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ

Κατάλογος επιτυχόντων στην 5η κατεύθυνση

Στα πλαίσια του έργου του ΕΠΕΑΕΚ

Κατάλογος επιτυχόντων στην 6η κατεύθυνση This page has been approved as a Valid CSS page This page has been approved as a Valid HTML 4.01 page Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Bobby WorldWide Approved AAA